Audit və qiymətləndirmə

Audit və qiymətləndirmə

Audit və qiymətləndirmə

"C-M Consuling" MMC olaraq Sizə beynəlxalq standartlara uyğun yüksək keyfiyyətli butün növ audit xidmətləri (audit rəylərilə birgə)  və qiymətləndirmə  xidmətlərini  təklif edir.

  • -Dövlət orqanlarının tapşırığı ilə məcburi (icbari) audit
  • -Təsərrüfat fəaliyyətinin auditi
  • -Uyğunluq auditi
  • -Maliyyə hesabatının auditi və xüsusi audit
  • -Əməliyyat auditi
  • -Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi
  • -Dövriyyə vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi
  • -Mal qalığının təyin edilməsi
  • -Şirkətə məxsus torpaq, ev, mənzil, avadanlıqlar və avtomobillərin qiymətləndirilməsi