Yeniliklər

Publik Hüquqi şəxs nədir?

Son zamanlarda bir çox dövlət müəssisələrinin "Publik Hüquqi Şəxs"ə çevrilməsi ilə qarşılaşırıq. Bəs bunun əsas səbəbi, üstünlükləri nədən ibarətdir? Ən əsası isə "Publik Hüquqi Şəxs" nədir? Bütün sua... Daha ətraflı

Əmək məzuniyyəti

Əmək məzuniyyəti - işçinin normal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün işdən ayrılmaqla öz mülahizəsi ilə istifadə etdiyi, müddəti bu Məcəllədə ... Daha ətraflı

ƏDV-dən azad əməliyyatlar

Bəzi sahibkarlıq sahələrinin inkişaf etdirilməsi, onların fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə bəzi əməliyyatlar, o cümlədən malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi... Daha ətraflı

ƏDV

“ƏDV geri al” layihəsi çərçivəsində istehlakçılara 94,7 milyon manat qaytarılıb Daha ətraflı

Sığorta Haqqı

Altı ayda 452,3 milyon manat sığorta haqqı toplanılıbAltı ayda 452,3 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb Daha ətraflı

Hərrac

Maliyyə Nazirliyinin istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək Daha ətraflı

MALİYYƏ SANKSİYASI

Vergi ödəyicisinə məxsus əsas vəsaitlərin sənədləşdirilmədən alınmasına görə maliyyə sanksiyası tətbiq edilirmi? Daha ətraflı